ExpresDokald se mění na DvojKlikové účetnictví - 2kucetnictvi.cz

Identifikovaná osoba
Datum poslední aktualizace: 13. března 2017

Facebook, Google AdWords a Google AdSense

Používáte reklamní portál Facebooku, Google AdWords nebo vyděláváte prostřednictvím Google AdSense? Pak jste identifikovanou osobou a přibylo vám pár povinností.

Identifikovaná osoba vám zjednodušeně umožňuje vystupovat v ČR jako neplátce DPH a v rámci EU jako plátce DPH. Povinnosti spojené s identifikovanou osobou jsou registrace a měsíční podávání souhrnného hlášení nebo daňového přiznání. Nejedná se o složité úkony, pokud víte, jak na ně. Okolo identifikované osoby koluje dost polopravd, nenechte se zmást.

Registrace

Identifikovanou osobou se stáváte dnem provedení transakce či dnem zrealizování obchodu. Zaregistrovat se jako identifikovaná osoba musíte nejpozději do 15 dnů. Registrace je celkem jednoduchá, lze ji provést elektronicky na daňovém portálu finanční správy.

 

 V elektronickém formuláři vyplňte:

 • finanční úřad (v místě vašeho bydliště)
 • rodné číslo
 • typ registrace: identifikovaná osoba
 • jméno, příjmení, adresa, datum narození a typ podepisující osoby: fyzická
 • číslo účtu, kam by vám popřípadě byly vráceny přeplatky z DPH,
 • datum rozhodné registrace: den, kdy jste se stali identifikovanou osobou
 • důvod registrace dle zákona o DPH: ( 6 zákona o dani z přidané hodnoty)

 

Povinnosti při užívání Google AdSense: Souhrnné hlášení

V případě Google AdSense dodáváte službu společnosti Google. Máte povinnost podávat měsíční souhrnné hlášení. Přiznání k dani z přidané hodnoty podávat nemusíte, stejně tak ani kontrolní hlášení. Souhrnné hlášení se vyplňuje vždy do 25. dne následujícího měsíce na daňovém portálu finanční správy.

 

V souhrnném hlášení vyplňte:

 • finanční úřad (v místě vašeho bydliště)
 • DIČ
 • měsíc a rok (za který podáváte hlášení)
 • jméno, adresu
 • kód země (vašeho dodavatele/odběratele mimo ČR)
 • DIČ firmy (dodavatele/odběratele)
 • kód plnění
 • počet plnění
 • celkovou hodnotu plnění (na Kč použijte kurz ČNB v den vystavení faktury)
 • přiložte faktury (nemusí být v Čj)

 

Konkrétní příklad pro Google AdSense:

 • kód země: IE – Irsko
 • DIČ Googlu: 6388047V
 • kód plnění: 3 (poskytování služeb)
 • počet plnění: 1
 • celková hodnota plnění: (částka, kterou jste v daném měsíci od Googlu přijali)

 

Povinnosti při užívání Google AdWords a reklamy na Facebooku: Přiznání k DPH

Pokud užíváte reklamní portály Facebooku nebo Google AdWords, máte povinnost měsíčně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Souhrnným hlášením se trápit nemusíte. Stejně tak ani kontrolním hlášením, přestože podáváte přiznání k DPH legislativně nejste plátcem DPH a podávat kontrolní hlášení tedy nemusíte.

 

Daňové přiznání

Daňové přiznání budete mít vyplněné během chvilky. Vyplnit a podat přiznání finančnímu úřadu můžete online v aplikaci EPO.

Ve formuláři vyplníte své identifikační údaje (v přiznání= informace o subjektu). Základ daně a daň napíšete na řádek 5: Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Na řádcích 62 a 64 by se měla daň automaticky doplnit. A to je vše. Pak už jen daň zaplatit.

 

❔Q&A: Musím podat daňové přiznání každý měsíc i kdyby bylo nulové?

❌ Ne, nemusíte. Identifikovaná osoba má povinnost podat daňové přiznání, jen jestli jí vznikla povinnost přiznat daň (§ 101 odst. 5 zák. o DPH).

 

❔Q&A: Musím podat souhrnné přiznání i za měsíc, kdy mi za služby Google AdSense nebyly připsány žádné výdělky?

❌ Ne, nemusíte.

 

❔Q&A: Jak mám odeslat elektronické formuláře (souhrnné hlášení/daňové přiznání), když nemám el. podpis? Lze to vůbec?

✅ Ano. V případě, že máte el. podpis nebo datovou schránku formulář rovnou odešlete v potrálu- online. Pokud ne, odešlete formulář taktéž elektronicky, ale vytiskněte si potvrzení o podání, podepište a pošlete poštou svému finančnímu úřadu.

 


 Podobné články:

Jsem nově osvč, co musím udělat?Nej online aplikaceDUZP: Datum uskutečnění zdanitelného plněníPlatba záloh na sociální a zdravotní pojištění

   Zjednodušte si podnikání s ExpresDoklad.cz:

Přihlásit do ExpresDoklad.cz

Zpět